priene

 Anasayfa / Kurumsal / priene

Priene Aydın Söke'de Efese yaklaşık 100 km uzaklıkta kurulmuş bir İyon (Antik Yunan) şehri Şehir Menderes nehrinin 10 km kuzeyinde bulunmaktadır. Şehir kurulduğunda deniz kıyısındaydı.Fakat Menderesin alüvyonu nedeniyle şehir şimdi kara içerisinde kalmaktadır.

Belus'un oğlu Aegyptus yönetiminde İyonlar tarafından kurulduğu bilinir. Şehir sonra Lidyalı Ardys tarafından alınır. MÖ 6. yüzyılın ortalarında şehrin "Bilge"si Bias yönetiminde, şehir tekrar canlanmış ve zenginleşmiştir. MÖ 545 yılında Pers Kralı Cyrus tarafından ele geçirilmiştir. Şehir Perslere karşı İyon Başkaldırısına (MÖ 499) 12 gemi ile katildi. Komşusu Samos (Sisam) ile ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve Büyük İskender in ölümünün ardından çıkan karışıklar neticesinde şehir güçsüzleşti. Roma 155 yılında şehri, Bergama (Pergamon) ve Kapadokya krallarının elinden kurtarmak durumunda kaldı.

Kapadokya kralının asi oğlu Orophernes, Romalıların şehri işgal etmesi ile Priene’ye gömdüğü hazinesine ulaştı ve adak olarak şehirdeki Athena tapınağını onarımdan geçirdi. Roma ve Bizans yönetimi altında zengin bir şehir olarak kaldı. M.S. 13. yüzyılda şehir Türklerin eline geçmiştir